Monday, January 5, 2009

Syahidnya Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali...

Tanggal 10 Muharram 61 H atau tanggal 10 Oktober 680 merupakan hari pertempuran Karbala yang terjadi di Karbala,..Iraq sekarang...Pertempuran ini terjadi antara pasukan Bani Hasyim yang dipimpin oleh Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali beranggotakan sekitar 70-an orang melawan pasukan Bani Umayyah yang dipimpin oleh Ibnu Ziyad,..atas perintah Yazid bin Muawiyah,..khalifah Umayyah saat itu...Pada hari itu hampir semua pasukan Sayyidina Husain, termasuk Sayyidina Husain sendiri syahid terbunuh,..kecuali pihak perempuan, serta anak Sayyidina Husain yang sakit bernama Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain... Kemudian dari Ibnu Ziyad mereka dibawa menghadap Khalifah di Damaskus,..dan kemudian yang selamat dikembalikan ke Madinah...Semoga kita bersama dgn Sayyidina Husain dan ahli bait Sayyidina Rasulullah saw...No comments: